شیر قفل شونده گازی (سایز۱)

شیر قفل شونده گازی یک نوع از شیرآلات گازی هستند که نام دیگر آن شیر قفلی گازی است .

بعد از کنتور گاز برای قطع کامل گاز ورودی به ساختمان بسته می شود .

شیر قفلی گازی از جنس برنج ساخته شده و در دو سایز 1 و 1/2*1 اینچ تولید می شود .

از شیر قفل شونده گازی در مجتمع های مسکونی ، قبل از تانک ها ، قبل از مخازن و قبل از کنتورهای گاز و همچنین در تاسیسات عمومی و صنعتی استفاده می شود .